Aflossingsvrije hypotheek Annuiteitenhypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Levenhypotheek Lineaire hypotheek Spaarhypotheek
Ga naar de hoofdpagina
Wat is een levenhypotheek?  Actuele rente levenhypotheek  Fiscaliteiten hypotheek  Fiscaliteiten levensverzekering  Voordelen/nadelen levenhypotheek  Overzicht links

Fiscaliteiten rondom de levensverzekering

In Nederland kennen we voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen. Deze zijn ondergebracht in zogenaamde boxen. Vandaar dat gesproken wordt van het boxenstelsel. Hierbij zijn er 3 boxen:
  • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
  • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
  • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.
Op het moment dat u gaat sparen of beleggen, valt het vermogen normaal gesproken belastingtechnisch gezien in Box 3. Op het moment dat uw totale vermogen in box 3 boven de vrijstelling uitkomt (momenteel ruim 20.000 Euro per persoon), dient u over het meerdere 1,2% belasting per jaar te betalen. Deze belasting wordt wel de vermogensrendementsheffing genoemd.

Normaal gesproken geldt deze vermogensbelasting ook voor vermogen dat binnen een hypotheek wordt opgebouwd. Bij de vermogensopbouw binnen een hypotheek biedt de belastingdienst u echter de mogelijkheid om deze vermogensrendementsheffing te omzeilen. Dit kan op 2 manieren. Allereerst biedt de belastingdienst u de mogelijkheid om te kiezen voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Daarnaast kunt u sinds 1 januari 2008 kiezen voor banksparen. Aangezien u bij een levenhypotheek alleen kunt kiezen voor een KEW, zullen we die optie hier behandelen. Meer informatie over hypotheek en banksparen vindt u op hier.

De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) en banksparen zijn alleen nog beschikbaar voor bestaande huizenbezitters die hun woning voor 1 januari 2013 gekocht hebben, een hypotheek op die woning hebben en al een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) of bankspaarrekening bij deze hypotheek hebben of deze uiterlijk 1 april 2013 alsnog afgesloten hebben.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Op het moment dat u kiest om de gemengde levensverzekering aan te laten merken als een KEW, valt de opbouw in box 1. Dit houdt in dat het opgebouwde kapitaal niet meer in box 3 opgegeven hoeft te worden en dat u dus gedurende de looptijd van de verzekering geen vermogensrendementsheffing over het kapitaal hoeft te betalen. Ook de uiteindelijke uitkering van een KEW is vaak belastingvrij. Om dit belastingvoordeel te krijgen, dient er echter wel voldaan te worden aan een aantal fiscale regels. De belangrijkste regels zijn:
  • u moet de uiteindelijk uitkering van de levensverzekering gebruiken voor aflossing van de hypotheeklening;
  • u moet de levensverzekering gedurende een lange periode (15 tot 20 jaar) in stand houden;
  • de verhouding tussen de te betalen premies moeten aan bepaalde eisen voldoen (hoogste premie mag maximaal 10 keer de laagste premie bedragen).
  • vanaf 1 april 2013 is het niet meer mogelijk nieuwe Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (KEW) te openen. De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) moet voor deze datum aangegaan zijn;
Of het in uw situatie verstandig is om voor een kapitaalverzekering eigen woning te kiezen, hangt af van een groot aantal factoren. U doet er verstandig aan om bij deze keuze een deskundig adviseur te raadplegen.

Hypotheekrente levenhypotheek
periode nhg 60% 80% 100%
1 jaar 2,80% 2,85% 2,95% 3,63%
5 jaar 3,55% 3,65% 3,75% 4,39%
10 jaar 3,75% 3,90% 4,00% 4,45%
15 jaar 3,95% 4,09% 4,19% 4,52%
20 jaar 3,99% 4,15% 4,25% 4,58%
rente per: 05-10-2022
overzicht van alle rentestanden
Box 1: werk en woning
belastbaar inkomen < 65 jaar > 64 jaar
t/m 35471 37,07% 19,17%
35472 t/m 69397 37,07% 37,07%
35472 t/m 69367 37,07% 37,07%
vanaf 69398 49,50% 49,50%
meer info inkomstenbelasting box 1
Meer websites over rente tarieven:
Centrale banken rente overzicht
Overzicht actuele Euribor rente
Overzicht actuele LIBOR rente

Sparen - overzicht spaarrekeningen
Spaarrente deposito sparen
Spaarrente internetsparen
Hypotheekrente tarieven